2018-008

År: 2018     Arkivkode: 312

Hovedtariffrevisjon av Sentralavtalen 2018 - 2020

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Handel og Kontor i Norge og Norsk Post- og kommunikasjonsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Finans Norge

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. april 2018

Forbud nedlagt/sendt:

27. april 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 25. april 2018

Ca 1300 medlemmer.

Mekling berammet:

29. og 30. mai 2018

Krav om avsluttet mekling:

25. mai 2018

Sist oppdatert: 25. mai 2018 kl. 13:49

Saken ble opprettet: 2.mai 2018 kl. 13:08

Gå tilbake til rikssaker