Riksmekleren logo

Meny

2018-012

År: 2018     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement

Mekler:

Riksmekler Nils Dalseide, Richard Saue og medmekler Kine Steinsvik

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 1. mai 2018

32453 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 11. mai 2018

3750 medlemmer

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2018

Mekling avsluttet:

24. mai 2018 kl. 16:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiveren meddelte at staten vedtok forslaget. LO Stat, Unio og YS Stat meddelte at de anbefalte forslaget og ville legge det ut til uravstemning. Svarfrist ble satt til 19. juni 2018 kl. 12:00.

Godkjent

Sist oppdatert: 20. juni 2018 kl. 09:45

Saken ble opprettet: 2. mai 2018 kl. 14:13

Gå tilbake til rikssaker