2018-013

År: 2018     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 6 NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Journalistlag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2018

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2018

Plassfratredelse mottatt:

11. mai 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

Kl. 24.00 den 14. mai 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. april 2018

Ca. 1700 medlemmer

Fra 4. mai 2018

11 medlemmer

Fra 8. mai 2018

17 medlemmer

Fra 11. mai 2018

13 medlemmer

Fra 11. mai 2018

5 medlemmer

Fra 14. mai 2018

4 medlemmer

Fra 16. mai 2018

11 medlemmer

Fra 18. mai 2018

10 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 14. mai 2018

1715 medlemmer

Fra 17. mai 2018

11 medlemmer

Mekling berammet:

14. mai 2018

Krav om avsluttet mekling:

11. mai 2018

Meklingsfrist:

14. mai 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

15. mai 2018 kl. 12:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Spekter aksepterte forslaget. Norsk Journalistlag forkastet forslaget.

Konflikt

Streik iverksatt:

15. mai 2018

Forhandling avsluttet:

23. mai 2018 kl. 19:50

Resultat fra forhandlingen
Norsk Journalistlag og Spekter kom frem til et forhandlingsresultat som begge parter godkjente.

Konflikt avsluttet:

23. mai 2018

Sist oppdatert: 24. mai 2018 kl. 09:29

Saken ble opprettet: 2.mai 2018 kl. 14:32

Gå tilbake til rikssaker