2018-014

År: 2018     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 6 NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Tjenestemannslag og Musikernes Fellesorganisasjon.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. april 2018

Forbud nedlagt/sendt:

30. april 2018

Plassfratredelse mottatt:

9. mai 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse 15. mai 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 30. april 2018

695 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 9. mai 2018

614 medlemmer

Mekling berammet:

14. mai 2018

Krav om avsluttet mekling:

9. mai 2018

Mekling avsluttet:

15. mai 2018 kl. 12:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 5. juni 2018 kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 4. juni 2018 kl. 14:45

Saken ble opprettet: 2.mai 2018 kl. 14:37

Gå tilbake til rikssaker