2018-015

År: 2018     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening og Norges Ingeniørorganisasjon - NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen, Inger Marie Landfald og medmekler Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2018

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. mai 2018

3051 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 24. mai 2018

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2018

Mekling avsluttet:

24. mai 2018 kl. 01:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter meddelte at de anbefalte forslaget. Svarfrist ble satt til 22. juni 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 27. juni 2018 kl. 08:13

Saken ble opprettet: 2.mai 2018 kl. 14:55

Gå tilbake til rikssaker