2018-016

År: 2018     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartement

Mekler:

Riksmekler Nils Dalseide, Richard Saue og medmekler Kine Steinsvik

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2018

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2018

Mekling avsluttet:

24. mai 2018 kl. 16:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 24. mai 2018 kl. 16:29

Saken ble opprettet: 2.mai 2018 kl. 14:28

Gå tilbake til rikssaker