2018-019

År: 2018     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 3 Avinor

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Tjenestemannslag

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. juni 2018

Forbud nedlagt/sendt:

14. juni 2018

Plassfratredelse mottatt:

22. juni 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

29. juni 2018 kl. 10.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 13. juni 2018

1098 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 29. juni 2018

196 medlemmer

Fra 3. juli 2018

147 medlemmer

Mekling berammet:

28. juni 2018

Krav om avsluttet mekling:

22. juni 2018

Mekling avsluttet:

29. juni 2018 kl. 07:45

Resultat
Etter forslag fra mekleren ble partene enige om å ta pause i meklingen med nytt fristutløp tirsdag 4. september 2018 ved midnatt

Godkjent

Forhandling avsluttet:

30. august 2018 kl. 05:00

Resultat fra forhandlingen
Etter flere møter kom partene til enighet før mekling.

Sist oppdatert: 20. september 2018 kl. 10:17

Saken ble opprettet: 15.juni 2018 kl. 11:51

Gå tilbake til rikssaker