2018-021

År: 2018     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 7 NSB

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. juni 2018

Forbud nedlagt/sendt:

20. juni 2018

Plassfratredelse mottatt:

20. august 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

28. september 2018 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 18. juni 2018

1432 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 28. august 2018

48 medlemmer

Mekling berammet:

27. august 2018

Krav om avsluttet mekling:

20. august 2018

Meklingsfrist:

27. august 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. august 2018 kl. 14:00

Resultat
Forhandlingsløsning før mekling

Sist oppdatert: 27. august 2018 kl. 08:38

Saken ble opprettet: 29.juni 2018 kl. 21:02

Gå tilbake til rikssaker