Riksmekleren logo

Meny

2018-022

År: 2018     Arkivkode: 315

Flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. juni 2018

Forbud nedlagt/sendt:

22. juni 2018

Plassfratredelse mottatt:

4. juli 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

9. juli 2018 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 21. juni 2018

2250 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 10. juli 2018

669 medlemmer

Fra 16. juli 2018

901 medlemmer

Fra 20. juli 2018

4 medlemmer

Fra 24. juli 2018

17 medlemmer

Fra 31. juli 2018

9 medlemmer

Mekling berammet:

9. juli 2018

Krav om avsluttet mekling:

3. juli 2018

Meklingsfrist:

9. juli 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

9. juli 2018 kl. 23:45

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

10. juli 2018

Streik opptrapping:

Fra 16. juli 2018

901 medlemmer

Fra 20. juli 2018

4 medlemmer

Fra 24. juli 2018

17 medlemmer

Fra 31. juli 2018

9 medlemmer

Mekling gjenopptatt:

16. juli 2018

Mekling avsluttet:

19. juli 2018 kl. 17:15

Resultat fra konflikten
Mekleren framla for partene et forslag i samsvar med vedlegg til møteboka som begge parter aksepterte.

Konflikt avsluttet:

19. juli 2018

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 29. juni 2018 kl. 21:03

Gå tilbake til rikssaker