2018-023

År: 2018     Arkivkode: 322

Flytoget

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Jernbaneforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

25. juni 2018

Forbud nedlagt/sendt:

26. juni 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 25. juni 2018

146 medlemmer

Mekling berammet:

29. august 2018

Sist oppdatert: 2. juli 2018 kl. 12:44

Saken ble opprettet: 29.juni 2018 kl. 21:13

Gå tilbake til rikssaker