2018-024

År: 2018     Arkivkode: 315

TV-underholdningsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Filmforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. juli 2018

Forbud nedlagt/sendt:

4. juli 2018

Mekling berammet:

30. og 31. august 2018

Sist oppdatert: 2. august 2018 kl. 14:05

Saken ble opprettet: 2.august 2018 kl. 14:05

Gå tilbake til rikssaker