2018-024

År: 2018     Arkivkode: 315

TV-underholdningsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Filmforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. juli 2018

Forbud nedlagt/sendt:

4. juli 2018

Plassfratredelse mottatt:

27. august 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

31. august kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. juli 2018

350 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 1. september 2018

18 medlemmer

Fra 4. september 2018

41 medlemmer

Mekling berammet:

30. og 31. august 2018

Krav om avsluttet mekling:

27. august 2018

Meklingsfrist:

31. august 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. september 2018 kl. 04:40

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 10. september 2018 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 1. september 2018 kl. 13:15

Saken ble opprettet: 2.august 2018 kl. 14:05

Gå tilbake til rikssaker