2018-025

År: 2018     Arkivkode: 315

TV-dramaoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Filmforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Torkjel Nesheim

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. juli 2018

Forbud nedlagt/sendt:

4. juli 2018

Plassfratredelse mottatt:

27. august 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. juli 2018

400 medlemmer

Fra 3. september 2018

25 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 1. september 2018

18 medlemmer

Fra 3. september 2018

19 medlemmer

Fra 5. september 2018

25 medlemmer

Fra 8. september 2018

1 medlem

Fra 15. september 2018

15 medlemmer

Mekling berammet:

30. og 31. august 2018

Krav om avsluttet mekling:

27. august 2018

Meklingsfrist:

31. august 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. september 2018 kl. 13:10

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

1. september 2018

Konflikt avsluttet:

24. september 2018

Sist oppdatert: 30. oktober 2018 kl. 14:06

Saken ble opprettet: 2.august 2018 kl. 14:08

Gå tilbake til rikssaker