Riksmekleren logo

Meny

2018-029

År: 2018     Arkivkode: 315

Hovedtariffoppgjøret, Den norske kirke

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Presteforeningen, Det Norske Diakonforbund, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Akademikerforbundet.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

15. august 2018

Forbud nedlagt/sendt:

16. august 2018

Plassfratredelse mottatt:

13. september 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

19. september 2018, kl. 06.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 15. august 2018

ca 1650 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 13. september 2018

28 medlemmer.

Fra 24. september 2018

48 medlemmer

Mekling berammet:

18. september 2018

Krav om avsluttet mekling:

13. september 2018

Meklingsfrist:

18. september 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

19. september 2018 kl. 01:15

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Partene anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 21. august 2018 kl. 13:46

Gå tilbake til rikssaker