2018-032

År: 2018     Arkivkode: 312

Hovedtariffoppgjøret, Den norske kirke

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
MFO

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Mekler:

Geir Engebretsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. august 2018

Forbud nedlagt/sendt:

17. august 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 16. august 2018

592 medlemmer

Fra 10. oktober 2018

Plassfratredelse antall:

Fra 26. september 2018

11 medlemmer

Fra 10. oktober 2018

Mekling berammet:

18. september 2018

Mekling avsluttet:

19. september 2018 kl. 01:15

Resultat
Mekleren fremla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 18. oktober 2018 kl. 12.00.

Streik opptrapping:

Fra 10. oktober 2018

Lockout opptrapping:

Fra 10. oktober 2018

Sist oppdatert: 11. oktober 2018 kl. 11:10

Saken ble opprettet: 21.august 2018 kl. 14:07

Gå tilbake til rikssaker