2018-033

År: 2018     Arkivkode: 314

Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sykepleierforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjons:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. september 2018

Forbud nedlagt/sendt:

27. september 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. september 2018

501 medlemmer

Mekling berammet:

24. oktober 2018

Sist oppdatert: 11. oktober 2018 kl. 11:10

Saken ble opprettet: 28.september 2018 kl. 11:29

Gå tilbake til rikssaker