2018-033

År: 2018     Arkivkode: 314

Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sykepleierforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. september 2018

Forbud nedlagt/sendt:

27. september 2018

Plassfratredelse mottatt:

19. oktober 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

25. oktober 2018 kl. 00.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. september 2018

501 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 25. oktober 2018

56 medlemmer

Mekling berammet:

24. oktober 2018

Krav om avsluttet mekling:

19. oktober 2018

Meklingsfrist:

24. oktober 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

25. oktober 2018 kl. 06:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

25. oktober 2018

Lockout iverksatt:

21. november 2018

Lockout opptrapping:

445 medlemmer. Fra arbeidstidens begynnelse.

Lønnsnemnd foreslått:

20. november 2018 kl. 15:50

Sist oppdatert: 21. november 2018 kl. 08:37

Saken ble opprettet: 28.september 2018 kl. 11:29

Gå tilbake til rikssaker