2018-034

År: 2018     Arkivkode: 311

Fotball-, håndball- og ishockeyoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NISO

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Abelia

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Edvard Os (Østlandet krets)

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. oktober 2018

Forbud nedlagt/sendt:

17. oktober 2018

Plassfratredelse mottatt:

8. november 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

12. november 2018 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 16. oktober 2018

130 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 295 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 8. november 2018

35 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 34 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

12. november 2018

Krav om avsluttet mekling:

8. november 2018

Meklingsfrist:

12. november 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. november 2018 kl. 22:25

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 12. november 2018 kl. 22:36

Saken ble opprettet: 23.oktober 2018 kl. 12:54

Gå tilbake til rikssaker