2018-035

År: 2018     Arkivkode: 314

NOR registrerte fartøyer i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjøoffisersforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Kine Steinsvik

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. november 2018

Forbud nedlagt/sendt:

2. november 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. november 2018

1618 medlemmer

Mekling berammet:

4. og 5. desember 2018

Sist oppdatert: 6. november 2018 kl. 11:55

Saken ble opprettet: 6.november 2018 kl. 11:43

Gå tilbake til rikssaker