2018-036

År: 2018     Arkivkode: 314

NOR registrerte skip i utenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sjømannsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Kine Steinsvik

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. november 2018

Forbud nedlagt/sendt:

2. november 2018

Plassfratredelse mottatt:

29. november 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

6. desember 2018 kl. 0600

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. november 2018

ca 2470 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 29. november 2018

20 medlemmer

Mekling berammet:

4. og 5. desember 2018

Krav om avsluttet mekling:

29. november 2018

Meklingsfrist:

5. desember 2018 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

5. desember 2018 kl. 00:15

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. desember 2018 kl. 00:34

Saken ble opprettet: 6.november 2018 kl. 11:46

Gå tilbake til rikssaker