2018-038

År: 2018     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst ved Unicare Rehabilitering

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

10. desember 2018

Forbud nedlagt/sendt:

12. desember 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 10. desember 2018

170 medlemmer

Mekling berammet:

28. og 29. januar 2019

Sist oppdatert: 3. januar 2019 kl. 14:49

Saken ble opprettet: 3.januar 2019 kl. 14:35

Gå tilbake til rikssaker