2018-039

År: 2018     Arkivkode: 322

Opprettelse av overenskomst ved Unicare Rehabilitering

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

18. desember 2018

Forbud nedlagt/sendt:

19. desember 2018

Plassfratredelse mottatt:

22. januar 2018

Plassfratredelse iverksettelse:

30. januar 2019 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 18. desember 2018

69 medlemmer

Fra 16. januar 2019

3 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 22. januar 2019

26 medlemmer

Mekling berammet:

28. og 29. januar 2019

Krav om avsluttet mekling:

22. januar 2019

Meklingsfrist:

29. januar 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

30. januar 2019 kl. 03:30

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 18. februar 2019 kl. 12.00.

Sist oppdatert: 30. januar 2019 kl. 03:35

Saken ble opprettet: 3.januar 2019 kl. 14:44

Gå tilbake til rikssaker