2018-040

År: 2018     Arkivkode: 325

Opprettelse av overenskomst ved Unicare Rehabilitering

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. desember 2018

Forbud nedlagt/sendt:

19. desember 2018

Plassfratredelse mottatt:

23. januar 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

30. januar 2019 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 19. desember 2018

ca 40 medlemmer

Fra 24. januar 2019

1 medlem

Plassfratredelse antall:

Fra 23. januar 2019

23 medlemmer

Mekling berammet:

28. og 29. januar 2019

Krav om avsluttet mekling:

23. januar 2019

Meklingsfrist:

29. januar 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

30. januar 2019 kl. 03:30

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 18. februar 2019 kl. 12.00

Sist oppdatert: 30. januar 2019 kl. 03:36

Saken ble opprettet: 3.januar 2019 kl. 14:48

Gå tilbake til rikssaker