2019-001

År: 2019     Arkivkode: 314

Opprettelse av landsomfattende overenskomst for redningsmenn i Bristow Norway

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. januar 2019

Forbud nedlagt/sendt:

14. januar 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. januar 2019

10 medlemmer

Mekling berammet:

25. og 26. februar 2019

Sist oppdatert: 15. januar 2019 kl. 09:43

Saken ble opprettet: 15.januar 2019 kl. 09:43

Gå tilbake til rikssaker