2019-001

År: 2019     Arkivkode: 314

Opprettelse av landsomfattende overenskomst for redningsmenn i Bristow Norway

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. januar 2019

Forbud nedlagt/sendt:

14. januar 2019

Plassfratredelse mottatt:

21. februar 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

26. februar 2019 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. januar 2019

10 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 21. februar 2019

1 medlem

Fra 26. februar 2019

1 medlem

Fra 15. mars 2019

2 medlemmer

Mekling berammet:

25. og 26. februar 2019

Krav om avsluttet mekling:

21. februar 2019

Meklingsfrist:

26. februar 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. februar 2019 kl. 06:30

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

27. februar 2019

Mekling gjenopptatt:

28. mars 2019

Mekling avsluttet:

28. mars 2019 kl. 20:00

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene – med meklernes mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

28. mars 2019

Sist oppdatert: 29. mars 2019 kl. 08:06

Saken ble opprettet: 15.januar 2019 kl. 09:43

Gå tilbake til rikssaker