2019-002

År: 2019     Arkivkode: 311

Mellomoppgjøret LO - NHO 2019

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

14. mars 2019

Plassoppsigelse utløp:

1. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

15. mars 2019

Plassfratredelse mottatt:

27. mars 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse, senest kl. 0600 mandag 1. april 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 14. mars 2019

165.309 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 1.245 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 15. mars 2019

Plassoppsigelse for 2465 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 27. mars 2019

22951 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 1.245 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

30. og 31. mars 2019

Krav om avsluttet mekling:

27. mars 2019

Meklingsfrist:

31. mars 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. april 2019 kl. 15:00

Resultat
Riksmekleren fremla forslag i overenstemmelse med vedlegg til møteboken. Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Godkjent

Sist oppdatert: 2. mai 2019 kl. 07:58

Saken ble opprettet: 15.mars 2019 kl. 11:50

Gå tilbake til rikssaker