2019-005

År: 2019     Arkivkode: 314

Overenskomst 494 for piloter i SAS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
ScanNor Flygerforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

3. april 2019

Plassfratredelse mottatt:

15. april 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

26. april 2019 fra arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. april 2019

220 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 15. april 2019

191 medlemmer

Mekling berammet:

24. og 25. april 2019

Krav om avsluttet mekling:

15. april 2019

Meklingsfrist:

25. april 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. april 2019 kl. 05:30

Resultat
Riksmekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter

Godkjent

Konflikt

Streik iverksatt:

26. april 2019

Mekling gjenopptatt:

1. mai 2019

Mekling avsluttet:

2. mai 2019 kl. 24:00

Resultat fra konflikten
Under meklinga nådde partene - med meklernes mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Konflikt avsluttet:

2. mai 2019

Sist oppdatert: 23. mai 2019 kl. 10:21

Saken ble opprettet: 3.april 2019 kl. 13:19

Gå tilbake til rikssaker