2019-006

År: 2019     Arkivkode: 322

Opprettelse av overenskomst ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

5. april 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. april 2019

13 medlemmer

Mekling berammet:

3. mai 2019

Forhandling avsluttet:

25. april 2019 kl. 24:00

Resultat fra forhandlingen

Sist oppdatert: 25. april 2019 kl. 17:58

Saken ble opprettet: 9.april 2019 kl. 10:58

Gå tilbake til rikssaker