2019-007

År: 2019     Arkivkode: 322

Mellomoppgjøret 2019 - Overenskomstområde 10 Helseforetak

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, FO, EL og IT og Creo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

12. april 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. april 2019

22784 medlemmer

Mekling berammet:

27. og 28. mai 2019

Sist oppdatert: 23. april 2019 kl. 11:06

Saken ble opprettet: 12.april 2019 kl. 12:09

Gå tilbake til rikssaker