2019-008

År: 2019     Arkivkode: 325

Mellomoppgjøret 2019 - Overenskomstområde 10 Helseforetak

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta og Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

12. april 2019

Plassfratredelse mottatt:

22. mai 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

29.mai, fra arbeidets begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. april 2019

ca 9000 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 29. mai 2019

190 medlemmer

Fra 11. juni 2019

51 medlemmer

Fra 24. juni 2019

56 medlemmer

Mekling berammet:

27. og 28. mai 2019

Krav om avsluttet mekling:

22. mai 2019

Meklingsfrist:

28. mai 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. mai 2019 kl. 24:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge partene.

Konflikt

Streik iverksatt:

29. mai 2019

Streik opptrapping:

Fra 11. juni 2019

51 medlemmer

Fra 24. juni 2019

56 medlemmer

Lønnsnemnd foreslått:

23. juni 2019 kl. 24:00

Konflikt avsluttet:

23. juni 2019

Sist oppdatert: 24. juni 2019 kl. 09:28

Saken ble opprettet: 12.april 2019 kl. 12:14

Gå tilbake til rikssaker