2019-008

År: 2019     Arkivkode: 325

Mellomoppgjøret 2019 - Overenskomstområde 10 Helseforetak

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Delta og Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. april 2019

Forbud nedlagt/sendt:

12. april 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. april 2019

ca 9000 medlemmer

Mekling berammet:

27. og 28. mai 2019

Sist oppdatert: 23. april 2019 kl. 11:07

Saken ble opprettet: 12.april 2019 kl. 12:14

Gå tilbake til rikssaker