2019-009

År: 2019     Arkivkode: 321

Mellomoppgjøret i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassfratredelse antall:

Fra 16. mai 2019

2048 medlemmer

Mekling berammet:

2., 13., 22. og 23. mai 2019

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Sist oppdatert: 21. mai 2019 kl. 14:25

Saken ble opprettet: 3.mai 2019 kl. 13:55

Gå tilbake til rikssaker