Riksmekleren logo

Meny

2019-011

År: 2019     Arkivkode: 341

Mellomoppgjøret i staten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Mekler:

Richard Saue

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

8. mai 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 8. mai 2019

33180 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 16. mai 2019

980 medlemmer

Mekling berammet:

2., 13., 22. og 23. mai 2019

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2019 kl. 13:50

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Alle parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 3. mai 2019 kl. 14:05

Gå tilbake til rikssaker