Riksmekleren logo

Meny

2019-013

År: 2019     Arkivkode: 341

Mellomoppgjøret 2019

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet, Forskerforbundet, det norske maskinistforbund, Norsk Radiografforbund, Det norske Diakonforbund og Den norske kirkes presteforening.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2019

Plassfratredelse mottatt:

16. mai 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2019 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. mai 2019

ca 134 000 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 16. mai 2019

7047 medlemmer

Mekling berammet:

2., 22. og 23. mai 2019

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2019 kl. 21:30

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en løsning i samsvar med meklerens forslag

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 3. mai 2019 kl. 14:15

Gå tilbake til rikssaker