2019-014

År: 2019     Arkivkode: 341

Mellomoppgjøret 2019

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den norske jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og Norges Ingeniørorganisasjon - NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
KS

Mekler:

Torkjel Nesheim

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. mai 2019

23 290 medlemmer

Mekling berammet:

2. 22. og 23. mai 2019

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2019 kl. 21:30

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en løsning i samsvar med meklerens forslag.

Sist oppdatert: 23. mai 2019 kl. 22:41

Saken ble opprettet: 3.mai 2019 kl. 14:27

Gå tilbake til rikssaker