2019-015

År: 2019     Arkivkode: 348

Mellomoppgjøret i Oslo Kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, Norsk Lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna, Den Norske Jordmorforening, Norges Farmaceutiske Forening og Norges Ingeniørorganisasjon – NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Mekler:

Inger-Marie Landfald (Østlandet krets)

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

2. mai 2019

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

Fra arbeidstidens begynnelse fredag 24. mai 2019.

Plassoppsigelse antall:

Fra 3. mai 2019

3 330

Plassfratredelse antall:

Fra 15. mai 2019

140 medlemmer

Mekling berammet:

2., 22. og 23. mai 2019

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2019

Meklingsfrist:

23. mai 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2019 kl. 23:45

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

24. mai 2019

Konflikt avsluttet:

27. mai 2019

Sist oppdatert: 27. mai 2019 kl. 14:06

Saken ble opprettet: 3.mai 2019 kl. 14:33

Gå tilbake til rikssaker