2019-016

År: 2019     Arkivkode: 314

Sokkeloverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Edvard Os (Østlandet krets)

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

14. mai 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 13. mai 2019

1007 medlemmer

Mekling berammet:

3. juni 2019

Sist oppdatert: 15. mai 2019 kl. 14:45

Saken ble opprettet: 15.mai 2019 kl. 14:45

Gå tilbake til rikssaker