2019-017

År: 2019     Arkivkode: 312

Flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

31. mai 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 20. juni 2019

937 medlemmer

Mekling berammet:

27. juni 2019

Sist oppdatert: 5. juni 2019 kl. 13:09

Saken ble opprettet: 5.juni 2019 kl. 11:34

Gå tilbake til rikssaker