2019-018

År: 2019     Arkivkode: 315

Flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

31. mai 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 7. juni 2019

673 medlemmer

Mekling berammet:

27. juni 2019

Sist oppdatert: 14. juni 2019 kl. 12:03

Saken ble opprettet: 5.juni 2019 kl. 11:38

Gå tilbake til rikssaker