2019-018

År: 2019     Arkivkode: 315

Flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

30. mai 2019

Forbud nedlagt/sendt:

31. mai 2019

Plassfratredelse mottatt:

20. juni 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

27. juni 2019 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 7. juni 2019

673 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 20. juni 2019

664 medlemmer

Mekling berammet:

27. juni 2019

Krav om avsluttet mekling:

20. juni 2019

Meklingsfrist:

27. juni 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

28. juni 2019 kl. 04:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 28. juni 2019 kl. 04:22

Saken ble opprettet: 5.juni 2019 kl. 11:38

Gå tilbake til rikssaker