2019-022

År: 2019     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 12 virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Unio

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund og Forskerforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

6. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

7. juni 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 6. juni 2019

300 medlemmer

Mekling berammet:

2. september 2019

Sist oppdatert: 7. juni 2019 kl. 12:45

Saken ble opprettet: 7.juni 2019 kl. 12:41

Gå tilbake til rikssaker