2019-023

År: 2019     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS Spekter

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Negotia og Delta

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Tine Kari Nordengen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

11. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

12. juni 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. juni 2019

352 medlemmer

Mekling berammet:

16. september 2019

Sist oppdatert: 19. juni 2019 kl. 13:47

Saken ble opprettet: 14.juni 2019 kl. 12:06

Gå tilbake til rikssaker