2019-026

År: 2019     Arkivkode: 316

Offshoreavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAFE

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
DeepOcean AS

Mekler:

Carl Petter Martinsen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

21. juni 2019

Plassfratredelse mottatt:

5. juli 2019

Plassfratredelse iverksettelse:

11. juli 2019 kl. 24:00

Plassoppsigelse antall:

Fra 20. juni 2019

210 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 5. juli 2019

30-40 medlemmer

Mekling berammet:

11. juli 2019

Krav om avsluttet mekling:

5. juli 2019

Meklingsfrist:

11. juli 2019 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. juli 2019 kl. 03:45

Resultat
Under meklinga nådde partene - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 12. juli 2019 kl. 03:45

Saken ble opprettet: 25.juni 2019 kl. 10:13

Gå tilbake til rikssaker