2019-027

År: 2019     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 10 Helseforetak med sykehusdrift

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
SAN

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kristin Rognan (Trøndelag, Møre og Romsdal)

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

20. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

21. juni 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 20. juni 2019

8347 medlemmer

Mekling berammet:

23. september 2019

Sist oppdatert: 26. juni 2019 kl. 10:02

Saken ble opprettet: 26.juni 2019 kl. 10:02

Gå tilbake til rikssaker