2019-028

År: 2019     Arkivkode: 314

Pleie- og omsorgsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Sykepleierforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
Unio

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

24. juni 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 21. juni 2019

74 medlemmer

Mekling berammet:

29. august 2019

Sist oppdatert: 1. juli 2019 kl. 11:42

Saken ble opprettet: 26.juni 2019 kl. 14:35

Gå tilbake til rikssaker