2019-029

År: 2019     Arkivkode: 325

Overenskomstområde 12 virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Lederne

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. juni 2019

Forbud nedlagt/sendt:

25. juni 2019

Plassoppsigelse antall:

Fra 24. juni 2019

43 medlemmer

Mekling berammet:

2. september 2019

Sist oppdatert: 26. juni 2019 kl. 14:39

Saken ble opprettet: 26.juni 2019 kl. 14:39

Gå tilbake til rikssaker