2020-001

År: 2020     Arkivkode: 311

Industrioverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo og Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. august 2020

Forbud nedlagt/sendt:

4. august 2020

Plassfratredelse mottatt:

16. august 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

20. august 2020

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. august 2020

23817 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 3733 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 16. august 2020

23265 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 3739 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

5. august

Krav om avsluttet mekling:

16. august 2020

Meklingsfrist:

20. august 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. august 2020 kl. 22:45

Resultat
Riksmekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver Aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 25. september 2020 kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 25. september 2020 kl. 17:25

Saken ble opprettet: 4.august 2020 kl. 13:53

Gå tilbake til rikssaker