2020-002

År: 2020     Arkivkode: 314

Industrioverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Hilde Lund

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo og Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. august 2020

Forbud nedlagt/sendt:

4. august 2020

Plassfratredelse mottatt:

16. august 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

20. august 2020 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. august 2020

878 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 169 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 16. august 2020

858 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 168 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

5. august

Krav om avsluttet mekling:

16. august 2020

Meklingsfrist:

20. august 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

21. august 2021 kl. 24:00

Resultat
Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist ble satt til 25. september 2020 kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 25. september 2020 kl. 17:26

Saken ble opprettet: 4.august 2020 kl. 14:00

Gå tilbake til rikssaker