Riksmekleren logo

Meny

2020-004

År: 2020     Arkivkode: 311

Overenskomsten for byggeindustrien

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Byggenæringens Landsforening

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

11. august 2020

Forbud nedlagt/sendt:

11. august 2020

Plassfratredelse mottatt:

21. august 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

25. august 2020 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 11. august 2020

5343 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 424 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 21. august 2020

5272 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 406 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Mekling berammet:

24. og 25. august 2020

Krav om avsluttet mekling:

21. august 2020

Meklingsfrist:

25. august 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. august 2020 kl. 02:40

Resultat
Partene nådde - med meklerens mellomkomst - fram til en forhandlingsløsning som er vedlagt møteboken. Begge parter anbefalte forslaget og vil sørge for relevant saksgang videre. Svarfrist 25. september 2020 kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 20:59

Saken ble opprettet: 11. august 2020 kl. 11:12

Gå tilbake til rikssaker