2020-005

År: 2020     Arkivkode: 311

Vekteroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. august 2020

Forbud nedlagt/sendt:

27. august 2020

Plassfratredelse mottatt:

11. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

15. september 2020 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 27. august 2020

3657 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 17 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 29. september 2020

116 medlemmer.

Fra 13. november 2020

131 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 11. september 2020

420 medlemmer

Mekling berammet:

14. og 15. september 2020

Krav om avsluttet mekling:

11. september 2020

Meklingsfrist:

15. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. september 2020 kl. 06:35

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

16. september 2020

Streik opptrapping:

Fra 18. september 2020

389 medlemmer.

Fra 5. oktober 2020

341 medlemmer

Fra 9. oktober 2020

4 medlemmer

Fra 9. oktober 2020

584 medlemmer

Fra 13. oktober 2020

8 medlemmer

Fra 27. oktober 2020

227 medlemmer

Fra 30. oktober 2020

2 medlemmer

Fra 10. november 2020

202 medlemmer

Fra 11. november 2020

7 medlemmer

Fra 19. november 2020

136 medlemmer

Fra 23. november 2020

85 medlemmer

Fra 27. november 2020

95 medlemmer

Konflikt avsluttet:

3. desember 2020

Sist oppdatert: 3. desember 2020 kl. 17:08

Saken ble opprettet: 27.august 2020 kl. 12:08

Gå tilbake til rikssaker