2020-006

År: 2020     Arkivkode: 314

Vekteroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Service og Handel

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. august 2020

Forbud nedlagt/sendt:

27. august 2020

Plassfratredelse mottatt:

11. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

15. september 2020, kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 27. august 2020

1000 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 11. september 2020

383 medlemmer.

Mekling berammet:

14. og 15. september 2020

Krav om avsluttet mekling:

11. september 2020

Meklingsfrist:

15. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

16. september 2020 kl. 06:35

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter

Konflikt

Streik iverksatt:

16. september 2020

Streik opptrapping:

Fra 9. oktober 2020

32 medlemmer

Sist oppdatert: 9. oktober 2020 kl. 16:41

Saken ble opprettet: 27.august 2020 kl. 12:17

Gå tilbake til rikssaker