2020-008

År: 2020     Arkivkode: 312

Kontoroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. august 2020

Forbud nedlagt/sendt:

28. august 2020

Plassfratredelse mottatt:

7. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

12. september 2020 ved arbeidstidens begynnelse.

Plassoppsigelse antall:

Fra 31. august 2020

830 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 56 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 11. september 2020

14 medlemmer.

Fra 18. september 2020

5 medlemmer.

Fra 21. september 2020

17 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 7. september 2020

284 medlemmer

Mekling berammet:

10. og 11. september 2020

Krav om avsluttet mekling:

7. september 2020

Meklingsfrist:

11. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. september 2020 kl. 08:00

Resultat
Under meklinga nådde partene – med Riksmeklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Svarfrist ble satt til 05.10.2020 kl. 14.00.

Sist oppdatert: 21. september 2020 kl. 14:28

Saken ble opprettet: 31.august 2020 kl. 10:02

Gå tilbake til rikssaker