2020-010

År: 2020     Arkivkode: 315

Funksjonæravtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
YS

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Virke

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Virke

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

28. august 2020

Forbud nedlagt/sendt:

28. august 2020

Plassfratredelse mottatt:

7. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

11. september 2020 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 28. august 2020

903 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 64 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Fra 31. august 2020

18 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 7. september 2020

109 medlemmer. Plassfratredelsen omfatter i tillegg 28 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Mekling berammet:

10. og 11. september 2020

Krav om avsluttet mekling:

7. september 2020

Meklingsfrist:

11. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. september 2020 kl. 09:10

Resultat
Under meklinga nådde partene – med Riksmeklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker fikk svarfrist til 05.10.2020 kl. 14.00.

Sist oppdatert: 14. september 2020 kl. 10:45

Saken ble opprettet: 31.august 2020 kl. 10:12

Gå tilbake til rikssaker