2020-011

År: 2020     Arkivkode: 311

Schenkeroverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Logistikk og Transport

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Bjørn Lillebergen

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

3. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

14. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

18. september 2020 kl. 24.00

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. september 2020

429 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 14. september 2020

415 medlemmer.

Mekling berammet:

17. og 18. september 2020

Krav om avsluttet mekling:

14. september 2020

Meklingsfrist:

18. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. september 2020 kl. 18:30

Resultat
Med meklerens mellomkomst kom partene fram til en forhandlingsløsning.

Godkjent

Sist oppdatert: 19. oktober 2020 kl. 08:55

Saken ble opprettet: 4.september 2020 kl. 14:30

Gå tilbake til rikssaker