2020-012

År: 2020     Arkivkode: 311

Bussbransjeavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Transport

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Thon Hotel Opera, Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

4. september 2020

Forbud nedlagt/sendt:

4. september 2020

Plassfratredelse mottatt:

15. september 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

19. september 2020 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 4. september 2020

3790 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 55 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 15. september 2020

869

Mekling berammet:

18. og 19. september 2020

Krav om avsluttet mekling:

15. september 2020

Meklingsfrist:

19. september 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

20. september 2020 kl. 04:15

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Konflikt

Streik iverksatt:

20. september 2020

Streik opptrapping:

Fra 21. september 2020

2038 medlemmer

Sist oppdatert: 21. september 2020 kl. 10:30

Saken ble opprettet: 4.september 2020 kl. 14:34

Gå tilbake til rikssaker